Tüm Kategoriler
Sepetim
yukleniyor
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
logo

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR

1.1. SATICI : (Bundan sonra yine SATICI olarak anılacaktır.)
Unvanı: Gökçil Moda - gokcilmoda.com
Adresi : Şeyhadil mahallesi 67024. Sokak No:5 Dulkadiroğlu / Kahramanmaraş
Telefon : 00000000000
Fax : 0344 606 04 68
E-mail : [email protected]

1.2. ALICI : (Bundan sonra yine ALICI olarak anılacaktır.)
Adı/Soyadı/Unvanı :
Adresi :
Telefon :
E-mail :

2. FATURA BİLGİLERİ

Fatura Adı Soyadı / Unvanı :
Fatura Adresi :

3. KONU:

Bu sözleşmenin kapsamı, ALICI'nın SATICI’ya ait www.gokcilmoda.com internet sitesinden elektronik ortamda verdiği siparişle ilgili olarak belirtilen ürünün satışı ve teslimatıdır. Söz konusu ürünün nitelikleri ve satış fiyatı aşağıda belirtilmiştir. Bu anlaşma, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemek amacını taşımaktadır.

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE TESLİMAT

4.1. Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi satış bedeli, yukarıda belirtildiği gibidir.
4.2. Alıcı, belirtilen ürünleri sepete ekleyerek ve gerekli bilgileri doldurarak siparişi tamamlar.
4.3. Siparişin tamamlanmasıyla birlikte, gokcilmoda.com tarafından ALICI’ya sipariş onayı e-posta veya SMS ile gönderilir.
4.4. Ürün, ödemenin tamamlanmasını müteakip belirtilen adrese kargo ile gönderilecektir. Eğer ürün kampanyadan faydalanmak suretiyle satın alınmışsa belirtilen ürün özellikleri kampanya tarihine kadar geçerlidir. ALICI bir ürünü sepete eklediği andaki fiyattan değil tam olarak sepeti onaylama anındaki fiyattan satın alır.
Ödeme şekli: Kredi kartı (tek çekim)

5. GENEL HÜKÜMLER

5.1. ALICI, www.gokcilmoda.com internet sitesinde belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimatla ilgili ön bilgileri okuyup anladığını beyan eder ve elektronik ortamda gerekli teyidi verir.
5.2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak şartıyla, her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde önceden belirtilen süre içinde ALICI'nın veya belirttiği adresteki kişi/kuruluşun teslimine sunulacaktır.
5.3. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan farklı bir kişi/kuruluşa teslim edilecekse, SATICI, teslimatı kabul etmeyen kişi/kuruluştan sorumlu tutulamaz.
5.4. SATICI sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak, varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte tesliminden sorumludur.
5.5. Ürünün teslimatı için ürün bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması gerekmektedir. Herhangi bir sebep ile ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse, SATICI ürünün tesliminden sorumlu olmayacaktır.
5.6. Ürünün tesliminden sonra, ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması durumunda, ilgili banka veya finans kuruluşu ürün bedelini SATICI 'ya ödemezse, ALICI, ürünü 3 gün içinde SATICI’ya göndermek zorundadır ve nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
5.7. SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeniyle sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemezse, durumu ALICI'ya bildirecektir. Bu durumda ALICI, siparişi iptal etme, emsali ile değiştirme veya teslimat süresini beklemek gibi haklardan birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 7 (yedi) gün içinde iade edilir.

6. CAYMA HAKKI

6.1. ALICI, ürünlerin teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin iade talebinde bulunarak mesafeli satıştan doğan cayma haklarını kullanabilir.
6.2. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, e-mail, iptal/iade paneli veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır.
6.3. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.
6.4. ALICI cayma hakkının hukuka uygun bir şekilde kullanılmasından sonra iade işlemini gerçekleştirirken gokcilmoda.com tarafından kendisine bildirilen anlaşmalı taşıyıcıyı tercih edecektir. Ancak bildirilen taşıyıcıya ulaşmak ALICI için dürüstlük kuralına göre kendisinden beklenemez ise, kendisinin tercih edeceği taşıyıcı ile ürünleri teslim edecektir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.
6.5. ALICI tarafından satın alınan ürün/ürünler, nakliye firması personeli tarafından teslim alınırken ayıplı veya hasarlı olması durumunda, gerekli tutanak tutulmalıdır. Aksi takdirde SATICI tarafından gönderilen ürün/ürünler, ALICI'ya kusursuz ve ayıpsız olarak teslim edilmiş kabul edilecektir.
6.6. Şirketimiz iade edilen ürünlerin tarafımıza ulaşmasından sonraki 7 (yedi) gün içerisinde gerekli işlemleri yerine getirerek, iadeye engel durum olmaması durumunda, ALICI'nın kredi kartı hesabına ücret iadesini gerçekleştirir.

7. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAK OLDUĞU ÜRÜNLER

7.1. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği md 15/1’e göre cayma hakkını kullanamayacağınız halleri kanundan alıntılayarak aşağı eklemiş bulunmaktayız.
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

8. YETKİLİ MAHKEME

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesine konu ürün veya hizmetten kaynaklanan ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflar için ise ALICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
SATICI :
ALICI :
TARİH :