Tüm Kategoriler
Sepetim
yukleniyor
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
logo

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Metni

1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA VE RIZA METNİ

Değerli kullanıcılarımız;
İşbu aydınlatma metni Gökçil Moda tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra ‘KVKK’ olarak anılacaktır.) 10. maddesi gereğince aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek ve kişisel verilerinizi neden ve nasıl işlediğimiz hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

2. VERİ SORUMLUSU

Veri Sorumlusu: Muhammed Çamsarı
Şirket Adı : Opyon Yazılım ve Bilgi Teknolojileri
Adres : Şeyhadil Mahallesi 67024. Sokak No:5 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş
Telefon Numarası : 00000000000
E-posta : [email protected]

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

gokcilmoda.com olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz amacıyla kişisel verileriniz KVKK ve ilgili mevzuatta düzenlenen temel prensiplere uygun olarak, açık rızanıza ve/veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/2’de öngörülen diğer hallere bağlı olarak işlenmektedir. Gökçil Moda’nın verdiği hizmetler dikkate alındığında kişisel verileriniz;

• Üyelik işlemlerinin tamamlanması, üyelik sözleşmesinin yürütülmesi, üye girişinin sağlanması ve üyelik bilgilendirmelerinin iletilmesi amacıyla adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve parola bilgileriniz,
• Alışveriş işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, sipariş hazırlama, paketleme, sevk irsaliyesi düzenleme, kargolama, teslimat bilgilerinin güncellenmesi, siparişin size ulaştırılabilmesi, sistematik kayıtların diğer müşterilere ayırt edilebilmesi, satış sonrası operasyonel hizmetlerin yerine getirilmesi, alışverişe ilişkin e-fatura/e-arşiv faturasının gönderilmesi amacıyla adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, adresiniz ve alışveriş bilgileriniz (alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği, ödeme şekli ve ödeme detayları),
• Üye olarak geçmiş siparişlerinizi görüntüleyebilme hizmeti vermek amacıyla alışveriş bilgileriniz (alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği, ödeme detayları),
• Fatura düzenleme amacıyla adınız, soyadınız ve fatura bilgileriniz, ayrıca vergi mükellefi iseniz TC kimlik numaranız, vergi numaranız, şahıs şirketi bilgileriniz,
• Kredi kartı ile ödeme yapma tercihiniz halinde ödemenin alınabilmesi amacıyla kredi kartı bilgileriniz,
• İş süreçlerinin iyileştirilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, ürün veya hizmet pazarlama süreçlerinin yönetimi doğrultusunda internet sitesinin daha etkili, kullanıcı dostu ve hızlı kullanılmasının sağlanması, site hizmet ve faaliyetlerinin kişiselleştirilmesi, internet kullanımınız sırasında elde edilen bilgilerle size daha uygun hizmet ve teklif sunulabilmesi,
• Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, ürün veya hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi doğrultusunda ilgi ve beğenilerinize uygun olarak yapılan pazarlama faaliyetleri kapsamında profilleme yapılabilmesi, ilgi ve beğenilerinize uygun ürünlerle ilgili indirim ve kampanya bilgilerinin iletilmesi,
• Hukuki süreçlerin yönetimi, kesintisiz ve güvenilir hizmet sunulması amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işlenecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

Kişisel verileriniz; işbirliği yaptığımız iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek aldığımız danışmanlık firmalarımıza, şirket yetkililerine, kargo ve kurye firmalarına, e-fatura ve e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, gokcilmoda.com adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışında depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim vb.) vs. alanlarında destek aldığımız hizmet sağlayıcılarımıza, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarda belirtilen amaçlar çerçevesinde aktarılabilecektir.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Kişisel verileriniz, aşağıdaki yöntemlerle toplanabilir:
• gokcilmoda.com adresini ziyaret edip alışveriş yaptığınızda
Anketlere, yarışmalara veya promosyonlara katıldığınızda
• gokcilmoda.com’u kullandığınızda
• Telefonla müşteri hizmetleri ekibimizle iletişime geçtiğinizde
• gokcilmoda.com üzerinde bir kullanıcı profili oluşturduğunuzda
• Haber bültenlerimize kaydolduğunuzda
• Formlarımızı doldurduğunuzda

6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz gokcilmoda.com tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanacaktır.
• Kişisel verilerinizi, site üzerindeki satış süreçlerine ilişkin olarak
Sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması
Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine;
• Mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimize ilişkin hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi hukuki sebebine,
• Site üyeliğine ilişkin olarak sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması ve vereceğiniz açık rıza hukuki sebeplerine,
• Ticari iletişim süreçlerinde bilgilerinizin saklanmasını talep etmeniz halinde ise vereceğiniz açık rızaya dayanarak toplanacaktır.
İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin açık rızanızı geri alarak kişisel veri işleme faaliyetlerine son verebileceğinizi belirtmek isteriz.

7. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASI

7.1. Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlardan birinin varlığı (açık rızanız bu kapsama dahildir.) ve aktarımın yapılacağı ülke, ülke içerisindeki sektörler veya uluslararası kuruluşlar hakkında yeterlilik kararı bulunması halinde yurt dışına aktarılabilir.

7.2. Kişisel veriler, yeterlilik kararının bulunmaması durumunda, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlardan birinin varlığı, ilgili kişinin aktarımın yapılacağı ülkede de haklarını kullanma ve etkili kanun yollarına başvurma imkânının bulunması kaydıyla, aşağıda belirtilen uygun güvencelerden birinin taraflarca sağlanması halinde yurt dışına aktarılabilir:
a) Yurt dışındaki kamu kurum ve kuruluşları veya uluslararası kuruluşlar ile Türkiye’deki kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları arasında yapılan uluslararası sözleşme niteliğinde olmayan anlaşmanın varlığı ve Kurul tarafından aktarıma izin verilmesi.
b) Ortak ekonomik faaliyette bulunan teşebbüs grubu bünyesindeki şirketlerin uymakla yükümlü oldukları, kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümler ihtiva eden ve Kurul tarafından onaylanan bağlayıcı şirket kurallarının varlığı.
c) Kurul tarafından ilan edilen, veri kategorileri, veri aktarımının amaçları, alıcı ve alıcı grupları, veri alıcısı tarafından alınacak teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler için alınan ek önlemler gibi hususları ihtiva eden standart sözleşmenin varlığı.
d) Yeterli korumayı sağlayacak hükümlerin yer aldığı yazılı bir taahhütnamenin varlığı ve Kurul tarafından aktarıma izin verilmesi.

7.3. Gökçil Moda, yeterlilik kararının bulunmaması ve ikinci fıkrada öngörülen uygun güvencelerden herhangi birinin sağlanamaması durumunda, arızi olmak kaydıyla sadece aşağıdaki hallerden birinin varlığı halinde yurt dışına kişisel veri aktarabilir:
a) İlgili kişinin, muhtemel riskler hakkında bilgilendirilmesi kaydıyla, aktarıma açık rıza vermesi.
b) Aktarımın, ilgili kişi ile Gökçil Moda arasındaki bir sözleşmenin ifası veya ilgili kişinin talebi üzerine alınan sözleşme öncesi tedbirlerin uygulanması için zorunlu olması.
c) Aktarımın, ilgili kişi yararına Gökçil Moda ve diğer bir gerçek veya tüzel kişi arasında yapılacak bir sözleşmenin kurulması veya ifası için zorunlu olması.
d) Aktarımın üstün bir kamu yararı için zorunlu olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel verilerinizin aktarılmasının zorunlu olması.
f) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerin aktarılmasının zorunlu olması.
g) Kamuya veya meşru menfaati bulunan kişilere açık olan bir sicilden, ilgili mevzuatta sicile erişmek için gereken şartların sağlanması ve meşru menfaati olan kişinin talep etmesi kaydıyla aktarım yapılması.

7.4. Kişisel veriler, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye’nin veya ilgili kişinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak Kurulun izniyle yurt dışına aktarılabilir.

8. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ

gokcilmoda.com paylaşılan kişisel verilerin gizliliğini ve bütünlüğünü koruma amacıyla yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince gerekli organizasyonu kurma ve teknik önlemleri alma sorumluluğunu üstlenmiştir. Bu bağlamda:
• Gökçil Moda web sitesi ve mobil site üzerinden iletilen kişisel veriler, kullanıcı bilgisayarları ile Gökçil Moda sunucu bilgisayarları arasında, aynı zamanda Gökçil Moda’nın hizmet aldığı üçüncü taraf sunucu bilgisayarlarına iletilirken SSL (Secure Sockets Layer) teknolojisi kullanılarak şifrelenir ve güvenli bir şekilde iletilir.
• Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
• Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.
• Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
• Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.
• Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.
• Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
• İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
• Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır
• Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
• Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
• Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
• Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
• Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.
• Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
• Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.
• Özel nitelikli kişisel veriler için güvenli şifreleme / kriptografik anahtarlar kullanılmakta ve farklı birimlerce yönetilmektedir. • Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.
• Sızma testi uygulanmaktadır.
• Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.
• Taşınabilir bellek, CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişiler veriler şifrelenerek aktarılmaktadır.
• Tüm bilgisayarlar üzerinde güvenlik önlemlerini güçlendirmek adına antivirüs programları kullanılır ve düzenli olarak güncellenir.
• Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.

9. KİŞİSELVERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK'da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme

KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Gökçil Moda’ya iletebilirsiniz.Talebiniz en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak başvurunuza verilecek yanıtın mevzuat uyarınca bir maliyet gerektirmesi halinde Gökçil Moda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti talep edilebilecektir.

10. DEĞİŞİKLİKLER

Gökçil Moda, KVKK’da ve gizlilik politikamızda yapılan değişikliklere bağlı olarak işbu aydınlatma metnini değiştirebilme haklarını saklı tutar. Değişiklik yapılması durumunda tarafınıza bilgi göndereceğimizden emin olabilirsiniz.

KVKK ile ilgili tüm talepleriniz ve sorularınız için internet sitemizde yer alan iletişim bilgilerimizi kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz.